Zápis 

Zápis bude probíhat prostřednictvím IS/STAG.

Podobně jako loni bude opět počet uživatelů, kteří mohou najednou provádět zápis prostřednictvím webu, omezován, což se jich dotkne tím, že je systém odmítne přihlásit do zápisové aplikace z důvodu přetížení a vyzve je, aby se o to pokusili později znovu.


Lékařská fakulta: 12.12.2017   9:00 - 08.02.2018   24:00
Fakulta zdravotních věd: 12.12.2017   9:00 - 08.02.2017   24:00
Právnická fakulta: 25.01.2018   8:00 - 11.02.2018 - 4. ročník
25.01.2018 10:00 - 11.02.2018 - 3. ročník
25.01.2018 12:00 - 11.02.2018 - 2. ročník
25.01.2018 14:00 - 11.02.2018 - 1. ročník
Cyrilometodějská teologická fakulta: 16.01.2018   8:00 - 19.02.2018 - 4. a vyšší ročníky, 3. ročníky magisterského studia
16.01.2018 11:00 - 19.02.2018 - 2. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
16.01.2018 14:00 - 19.02.2018 - 1. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
18.01.2018   8:00 - 19.02.2018 - 3. ročníky bakalářského studia
18.01.2018 11:00 - 19.02.2018 - 2. ročníky bakalářského studia
18.01.2018 14:00 - 19.02.2018 - 1. ročníky bakalářského studia
Pedagogická fakulta: 16.01.2018   8:00 - 19.02.2018 - 4. a vyšší ročníky, 3. ročníky magisterského studia
16.01.2018 11:00 - 19.02.2018 - 2. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
16.01.2018 14:00 - 19.02.2018 - 1. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
18.01.2018   8:00 - 19.02.2018 - 3. ročníky bakalářského studia
18.01.2018 11:00 - 19.02.2018 - 2. ročníky bakalářského studia
18.01.2018 14:00 - 19.02.2018 - 1. ročníky bakalářského studia
Přírodovědecká fakulta: 16.01.2018   8:00 - 19.02.2018 - 4. a vyšší ročníky, 3. ročníky magisterského studia
16.01.2018 11:00 - 19.02.2018 - 2. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
16.01.2018 14:00 - 19.02.2018 - 1. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
18.01.2018   8:00 - 19.02.2018 - 3. ročníky bakalářského studia
18.01.2018 11:00 - 19.02.2018 - 2. ročníky bakalářského studia
18.01.2018 14:00 - 19.02.2018 - 1. ročníky bakalářského studia
Fakulta tělesné kultury: 16.01.2018   8:00 - 19.02.2018 - 4. a vyšší ročníky, 3. ročníky magisterského studia
16.01.2018 11:00 - 19.02.2018 - 2. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
16.01.2018 14:00 - 19.02.2018 - 1. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
18.01.2018   8:00 - 19.02.2018 - 3. ročníky bakalářského studia
18.01.2018 11:00 - 19.02.2018 - 2. ročníky bakalářského studia
18.01.2018 14:00 - 19.02.2018 - 1. ročníky bakalářského studia
Filozofická fakulta: 16.01.2018   8:00 - 19.02.2018 - 4. a vyšší ročníky, 3. ročníky magisterského studia
16.01.2018 11:00 - 19.02.2018 - 2. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
16.01.2018 14:00 - 19.02.2018 - 1. ročníky navazujícího magisterského studia, magisterského studia a doktorského studia
18.01.2018   8:00 - 19.02.2018 - 3. ročníky bakalářského studia
18.01.2018 11:00 - 19.02.2018 - 2. ročníky bakalářského studia
18.01.2018 14:00 - 19.02.2018 - 1. ročníky bakalářského studia


Aplikace není funkční po dobu zálohování a údržby databáze v neděli 03:15 - 05:00.

V případě technických potíží využijte Helpdesk UP http://www.helpdesk.upol.cz

.